search

Нотарiат в Українi

280,00 ₴
Без податку
Кількість

Нотарiат в Українi: навчальний посiбник / Ю.В. Нiкiтiн, С.С. Бичкова, А.Г. Чубенко, В.К. Матвiйчук, Е.О. Гiда, Т.П. Устименко, Н.О. Чучкова. – 4-те вид., доп. i перероб. / За заr. ред. докт. юрид. наук,  професора Ю. В. Нiкiтiна. –  К.: ВНЗ «Нацiональна академiя управлiння» ; «Алерта», 2016. – 586   с.

Навчальний посiбник розроблено у вiдповiдностi до положень КонституцiУ України, Цивiльноrо та  Цивiльноrо процесуальноrо  кодексiв, Закону УкраУни  «Про нотарiат», lнструкцiї «Про порядок вчинення нотарiальних дiй нотарiусами України» та iнших нормативно-правових актiв України.

Структура і зміст навчального посібника визначаються програмою навчального курсу «Нотаріат в Україні», який вивчається студентами юридичних факультетів навчальних закладів.

38328

Характеристики

ISBN
978-617-566-296-0
Обкладинка
Тверда
Формат
60х84 1/16
chat Коментарі (0)
Наразі коментарі відсутні.