search

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар (2-ге вид.)

300,00 ₴
Без податку
Кількість

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар. 2-ге вид. зі змін. та доповн. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького. К.: Алерта, 2019. 346 с.

У другому виданні науково-практичного коментаря з урахуванням доктринальних положень організації й функціонування адвокатури та адвокатської діяльності, останніх змін і доповнень у чинному законодавстві України, положень міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою України, висновків і рекомендацій міжнародних інституцій, практики Європейського суду з прав людини та вітчизняних судів, зокрема, правових позицій Верховного Суду, корпоративних актів міжнародної адвокатської спільноти та органів адвокатського самоврядування України, у тому числі оновлених Правил адвокатської етики, статистичних даних наводиться постатейне викладення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який урегульовує правові засади організації та діяльності адвокатури. Зокрема, розкривається зміст термінології та засад функціонування адвокатури в Україні; аналізуються питання допуску до адвокатської професії, організаційних форм і видів адвокатської діяльності та її гарантій; розглядаються інститут дисциплінарної відповідальності адвоката та організація адвокатського самоврядування.

Видання розраховане на широку цільову аудиторію та буде корисним адвокатам, суддям, прокурорам, науковцям, викладачам і студентам ЗВО юридичного спрямування, а також іншим правникам і небайдужим до сфери вітчизняної адвокатури.

Авторський колектив:

Бірюкова А. М., канд. юрид. наук, доц. – ст.ст. 33–42 у співавтор. з С. В. Гончаренко та Є. В. Степановим; Біцай А. В., канд. юрид. наук – ст.ст. 4, 16, 25–30 у співавтор. з О. Г. Яновською; Гончаренко С. В., канд. юрид. наук, доц. – ст.ст. 33–42 у співавтор. з А. М. Бірюковою та Є. В. Степановим; Гринюк В. О., доктор юрид. наук, доц. – ст.ст. 31, 32 у співавтор. з Т. М. Кучер; Заборовський В. В., доктор юрид. наук, доц. – ст.ст. 19, 20, 21, ст. 23 у співавтор. з М. А. Погорецьким та О. С. Стареньким; Іваницький С. О., доктор юрид. наук, доц. – ст.ст. 17, 43–55, 58, розділ X, ст.ст. 56–57 у співавтор. з В. І. Фаринником; Костюченко О. Ю., канд. юрид. наук, доц. – ст.ст. 1, 18, ст.ст. 2, 3, 5 у співавтор. з О. П. Кучинською; Кучер Т. М., доктор юрид. наук – ст.ст. 31, 32 у співавтор. з В. О. Гринюком; Кучинська О. П., доктор юрид. наук, проф. – ст.ст. 2, 3, 5 у співавтор. з О. Ю. Костюченко; Легких К. В., канд. юрид. наук – ст.ст. 13, 14, 15; Погорецький М. А., доктор юрид. наук, проф. – передмова, ст.ст. 22, 24 у співавтор. з Д. Б. Сергєєвою та О. С. Стареньким, ст. 23 у співавтор. з В. В. Заборовським та О. С. Стареньким; Сергєєва Д. Б., доктор юрид. наук, с. н. с. – ст.ст. 22, 24 у співавтор. з М. А. Погорецьким та О. С. Стареньким; Степанов Є. В., канд. юрид. наук – ст.ст. 33–42 у співавтор. з А. М. Бірюковою та С. В. Гончаренко; Старенький О. С., канд. юрид. наук – ст.ст. 22, 24 у співавтор. з М. А. Погорецьким та Д. Б. Сергєєвою, ст. 23 у співавтор. з В. В. Заборовським та М. А. Погорецьким; Татаров О. Ю., доктор юрид. наук, проф. – cт.ст. 59–61 у співавтор. з В. І. Фаринником і В. М. Федитником; Фаринник В. І., доктор юрид. наук – ст.ст. 56–57 у співавтор. з С. О. Іваницьким, cт.ст. 59–61 у співавтор. з О. Ю. Татаровим і В. М. Федитником; Федитник В. М. – cт.ст. 59–61 у співавтор. з О. Ю. Татаровим і В. І. Фаринником; Хотинська-Нор О. З., доктор юрид. наук, доц. – ст.ст. 6–12; Яновська О. Г., доктор юрид. наук, проф. – ст.ст. 4, 16, 25–30 у співавтор. з А. В. Біцай.

39529

Характеристики

ISBN
978-617-566-561-9
Обкладинка
М'яка
Формат
60х84 1/16
chat Коментарі (0)
Наразі коментарі відсутні.