search

Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар

550,00 ₴
Без податку
Кількість

Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. д. ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М. М. Ясинка – К.: Алерта, 2019. – 500 с.  

В даному науково-практичному коментарі Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням останніх його змін, проведено науково-системний аналіз норм господарського процесуального права з роз'ясненнями і коментуванням всіх його положень.

Коментар розрахований на працівників суду, прокуратури, адвокатури, юрисконсультів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та широкого наукового загалу.

Авторський колектив:

Гетманцев О. В. – к. ю. н., доцент Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича; Гетманцев М. О. – к. ю. н., доцент НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; Джепа Ю. А. – к. ю. н., доцент, суддя Господарського суду Сумської області; Кармаза О. О. – д. ю. н., професор Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка; Кройтор В. А. – к. ю. н., професор Харківський національний університет внутрішніх справ; Курило М. П. – д. ю. н., професор Сумський національний аграрний університет; Куширець Д. В. – д. ю. н., професор Університет сучасних знань; Притика Ю. Д. – д. ю. н., професор Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка; Кондрат'єва Л.А. – к. ю. н., доцент Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Соп'яненко О.Ю. – заст.. голови Господарського суду Сумської області; Стрілько В. Ю. – к. ю. н., Генеральна прокуратура України; Федорченко Т. В. – к. ю. н., доцент Інститут права та суспільних відносин відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; Ясинок Д. М. – магістр права, аспірант Сумського національного аграрного університету; Ясинок М. М. – д. ю. н., професор, академік Академії наук вищої школи України, Сумський національний аграрний університет.

39308

Характеристики

ISBN
978-617-566-509-1
Обкладинка
Тверда
Формат
70х100 1/16
chat Коментарі (0)
Наразі коментарі відсутні.