Адвокатський іспит: зразки процесуальних документів: 3-тє вид. 39510


Weight: 6.000 kg

Адвокатський іспит: 
зразки процесуальних документів: 

Навч. посіб. 
3-тє вид., переробл. та доповн.
О.В. Баулін, В.І. Лебідь, 
П.С. Матвєєв, С. П. Матвєєва

Ціна - 170 грн

Придбати


Переглянути зміст

Адвокатський іспит: зразки процесуальних документів: Навч. посіб. / О.В. Баулін, В.І. Лебідь, П.С. Матвєєв, С. П. Матвєєва. 3-тє вид., переробл. та доповн. К.: Алерта, 2019. 288 с.

Даний посібник підготовлений для використання у процесі підготовки до письмової частини іспиту і є логічним доповненням до посібника для складання усної частини, який завдяки своїй популярності і незмінності авторського колективу перевидавався вже шість разів. 
Запропоновані зразки документів, що розміщені у цій книзі за обсягом повністю відповідають програмі письмового іспиту.
Матеріал також буде корисним для осіб, що займаються практичною діяльністю, і тим, хто лише здобуває юридичну освіту, при підготовці до опанування основ фундаментальних галузей права.

Hosting Ukraine