Кабиш О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері 39464


Weight: 1.000 kg

Українська мова в судово-процесуальній сфері
Навч.-практ. посіб.
Кабиш О. О.

Ціна - 100 грн

Придбати


Переглянути зміст

Кабиш О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практ. посіб. К.: Алерта, 2019. 110 с.

У посібнику системно охоплено всі аспекти мовлення – ​від фонетико-орфоепічних мовних норм сучасної української літературної мови до особливостей слововживання. Теоретичний матеріал подано в таблицях і схемах, що дає змогу користувачам зосередити увагу на відомостях про складні випадки вживання мовних засобів у судово-процесуальній сфері.
Для суддів, кандидатів на посаду судді, працівників апаратів судів та всіх, хто цікавиться культурою українського ділового мовлення.

Hosting Ukraine