Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар 39824


Weight: 5.000 kg

Кодекс адміністративного судочинства України
Науково-практичний коментар
за заг. ред. д. ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М. М. Ясинка

Ціна - 590 грн

Придбати

Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. д. ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М. М. Ясинка. – К.: Алерта, 2018. – 522 с.

В даному науково-практичному коментарі Кодексу адміністративного судочинства України, з урахуванням останніх його змін, проведено науково-системний аналіз норм адміністративного процесуального права з роз'ясненнями і коментуванням всіх його положень.
Коментар розрахований на працівників суду, прокуратури, адвокатури, юрисконсультів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широкого наукового загалу.

Авторський колектив:
Гетманцев О. В. – ​к. ю. н., доцент Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Гордєєв В. В. – ​к. ю. н., доцент Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Запара С. І. – ​д. ю. н., професор Сумський національний аграрний університет; Кіріяк О. В. – ​к. ю. н., доцент Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Кройтор В. А. – ​к. ю. н., професор Харківський національний університет внутрішніх справ; Кравцова Т. М. – ​д. ю. н., професор Сумський національний аграрний університет; Кармаза О. О. – ​д. ю. н., професор Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка; Курило М. П. – ​д. ю. н., професор Сумський національний аграрний університет; Петрова Н. О. – ​ст. викладач Сумський національний аграрний університет; Остафійчук Л. А. – ​к. ю. н., доцент Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Кравченко І. О. – ​д. ю. н., Сумський національний аграрний університет; Риков В. В. – ​адвокат, заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва; Соколов В. М. – ​к. ю. н., суддя Сумського окружного адміністративного суду; Савчин Н. М. – ​к. ю. н., доцент Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Ясинок М. М. – ​д. ю. н., професор Сумський національний аграрний університет, академік Академії наук вищої школи України.

Hosting Ukraine