Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник 33983


Weight: 7.000 kg

Alerta Ukr dil mov cover 2015 8vid softШевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – 8-ме вид., випр. і допов. – К.: Алерта, 2015. – 307 с.

Навчальний посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов’язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання ділових паперів, так і закріплення знань з мови.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для учнів ліцеїв, гімназій, учителів шкіл, працівників організацій та установ.

Hosting Ukraine