ЦИВІЛІСТИЧНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ДУМКА

«Цивілістична процесуальна думка» – юридичний науково-практичний журнал, заснований у 2015 році Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21551−11451Р від 04.08.2015 р.

Головний редактор: Фурса С.Я., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури.

Журнал «Цивілістична процесуальна думка» виходить чотири рази на рік. Мови публікації статей: українська, російська, англійська.

У журналі висвітлюються актуальні питання нотаріального, цивільного, виконавчого, господарського процесів, міжнародного комерційного арбітражу, адвокатури та міжгалузеві зв’язки цивілістичної процесуальної науки. 

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів. 

 
Hosting Ukraine