Цивільний процесуальний кодекс України Науково-практичний коментар Вид. 2-ге 39882


Weight: 5.000 kg

Цивільний процесуальний кодекс України
Науково-практичний коментар
Вид. 2-ге, перероб. та доп
за заг. ред. М. М. Ясинка

Ціна - 900

Придбати


Переглянути зміст

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: Вид. 2-ге, перероб. та доп. / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2020. 810 с.

В даному науково-практичному коментарі Цивільного процесуального кодексу України, з урахуванням останніх його змін, проведено науково-системний аналіз норм цивільного процесуального права з роз’ясненнями і коментуванням всіх його положень.

Коментар розрахований на працівників суду, прокуратури, адвокатури, юрисконсультів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широкого наукового загалу.

Авторський колектив:
Богдан Й. Г. – к.ю.н., доцент Львівський національний університет ім. І. Франка; Вербицька М. В. – к.ю.н., доцент Тернопільський національний економічний університетГетманцев О. В. – к.ю.н., доцент, Чернівецький національний університет ім. Ю. ФедьковичаГетманцев М. О. – к.ю.н., доцент, Чернівецький національний університет ім. Ю. ФедьковичаЗапара С. І. – д.ю.н., професор, Сумський національний аграрний університетКиріяк О. В. – к.ю.н., доцент, Чернівецький національний університет ім. Ю. ФедьковичаКройтор В. А. – к.ю.н., професор, Харківський національний університет внутрішніх справКармаза О. О. – д.ю.н., професор, Київський університет ім. Т.Г. ШевченкаКурило М. П. – д.ю.н., професор, Сумський національний аграрний університетКармаза Л. О. – к.ю.н., доцент, Інститут права та суспільних відносинПаскар А. Л. – к.ю.н., доцент, Чернівецький національний університет ім. Ю. ФедьковичаПритика Ю. Д. – д.ю.н., професор, Київський національний університет ім. Т.Г. ШевченкаТатулич І. Ю. – к.ю.н., доцент, Чернівецький національний університет ім. Ю. ФедьковичаРиков В. В. – заступник голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. КиєваСавчин Н. М. – к.ю.н., асистент, Чернівецький національний університет ім. Ю. ФедьковичаУгриновська О. І. – к.ю.н., доцент, Львівський національний університет ім. І. ФранкаФедоренко Т. В. – к.ю.н., доцент, Інститут права та суспільних відносинФенич В. П. – к.ю.н., доцент, Ужгородський національний університетЯсинок М. М. – д.ю.н., професор, академік, Сумський національний аграрний університет

Hosting Ukraine