Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар NPK_CPK


Weight: 6.000 kg

Цивільний процесуальний кодекс України
Науково-практичний коментар
за заг. ред. д. ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М. М. Ясинка

Ціна -750

Придбати

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. д. ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України  М. М. Ясинка – К.: Алерта, 2018. – 650 с.

В даному науково-практичному коментарі Цивільного процесуального кодексу України, з урахуванням останніх його змін, проведено науково-системний аналіз норм цивільного процесуального права з роз'ясненнями і коментуванням всіх його положень.
Коментар розрахований на працівників суду, прокуратури, адвокатури, юрисконсультів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широкого наукового загалу.

Hosting Ukraine