Чернявська О. В. Національна економіка Уподобане

Національна економіка
Навчальний посібник
Чернявська О. В.

Ціна - 310 грн

Придбати

Переглянути зміст

Чернявська О. В. Національна економіка. Навч. посіб. / О. В. Чернявська. – К.: Алерта, 2018. – 502 с.

Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво». Розкрито сутність, структуру та види національних економік, типи економічного відтворення, концептуальні підходи системи національного рахівництва. Розглянуто основні економічні теорії та базисні інститути національної економіки, теорію суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки, інституціональні чинники розвитку. Велику увагу приділено характеристиці економічного потенціалу, інфраструктурі національного ринку, державності та державному управлінню, структурній перебудові національної економіки, її програмуванню та прогнозуванню. Досліджено категорії демократії, економічної свободи та економічного порядку, політику економічного зростання та інституційні форми інтеграції і світове господарство.
Розраховано на студентів економічних та інших спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, а також працівників реального сектора економіки, фахівців державних і регіональних рівнів управління та місцевого самоврядування.

Додаткова інформація

  • ISBN: 978-617-566-444-5
  • Палітурка: Тверда
  • Формат: 70х100 1/16
  • Артікул: 38994
  • Папір: Офсетний
Hosting Ukraine