Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу Уподобане

Оцінити
(0 голоси)

Вища математика
лінійна та векторна алгебра,
аналітична геометрія,
вступ до математичного аналізу
2-ге видання, стереотипне

Зайцев Є. П.

Ціна - 290 грн

Придбати

Зайцев Є. П. Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу: навч. посіб. / Є. П. Зайцев. – 2-ге видання, стереотипне. – К.: Алерта, 2017. – 574 с.

Запропонований навчальний посібник призначений для початкового ознайомлення з основами вищої математики і розвитку навичок розв’язання практичних задач для студентів нематематичних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику розглядаються елементи теорії множин, лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, теорія границь, диференціальне числення та його застосування.

Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю прикладів і задач. Крім того, у кінці кожного розділу наведено питання для самоперевірки, 30 комплексних індивідуальних завдань, а також розв’язок варіанта індивідуального завдання. До  книги  включено  розширений довідковий розділ з елементарної математики. У додатку наведено числові таблиці та 120 графіків раціональних, дробово-раціональних, ірраціональних і трансцендентних функцій.

Посібник може одночасно виконувати роль підручника, довідника, задачника і методичних вказівок щодо виконання індивідуальних завдань.

Призначається для студентів технікумів і ВНЗ, аспірантів, осіб, що займаються самоосвітою, та викладачів, які організовують навчальний процес за кредитно-модульною системою. Рис. 157. Бібліографія 51 назва.

Додаткова інформація

  • ISBN: 978-617-566-231-1
  • Палітурка: Тверда
  • Формат: 60х84 1/16
  • Артікул: ХХХХХ16
  • Папір: Офсетний
Змінено Четвер, 03 вересня 2020, 07:35
Hosting Ukraine