Шевчук С. В., Лобода Т. М. Практикум з української мови: Модульний курс Уподобане

Практикум з української мови
Модульний курс
Навчальний посібник
Шевчук С. В., Лобода Т. М.

Ціна - 230 грн

Придбати

Переглянути зміст

Шевчук С. В., Лобода Т. М. Практикум з української мови: Модульний курс. Навч. посібник. Київ: Алерта, 2020. 284 с.

Матеріал структуровано за окремими блоками: теоретичним і практичним, блоком індивідуальних завдань, запитань для самоконтролю. Виокремлено навчальний матеріал (теоретичний, контрольний) для самостійного опрацювання. До кожного практичного заняття визначено мету, компоненти змісту та подано список рекомендованої літератури. Вміщено також загальні підходи, дидактичний матеріал для організації та здійснення різних видів і форм контролю знань студентів за кредитно-модульною системою вивчення навчального курсу: поточного, модульного, підсумкового (тести та контрольні диктанти).

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для учнів гімназій, ліцеїв, шкіл, учителів, а також для всіх, хто прагне ґрунтовно оволодіти правописними нормами української літературної мови.
Підготовлено відповідно до Українського правопису в редакції 2019 р.

Додаткова інформація

  • ISBN: 978-617-566-632-6
  • Палітурка: Тверда
  • Формат: 60х84 1/16
  • Артікул: 39956
  • Папір: Офсетний
Hosting Ukraine