Кабиш О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері (друге вид.) Уподобане

Українська мова в судово-процесуальній сфері
навч.-практ. посіб.
Друге вид., перероб. і допов.
Кабиш О. О.

Ціна - 160 грн

Придбати

Переглянути зміст

Кабиш О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практ. посіб. Друге вид., перероб. і допов. Київ : Алерта, 2020. 152 с.

(З урахування нового Українського правопису)

У посібнику системно охоплено всі аспекти мовлення – ​від фонетико-орфоепічних норм сучасної української літературної мови до особливостей слововживання. Викладено основні вимоги до оформлення документів. Теоретичний матеріал подано в таблицях і схемах, що дає змогу читачам зосередити увагу на відомостях про складні випадки вживання мовних засобів у судово-процесуальній сфері та на особливостях оформлення ділових паперів.

Для суддів, кандидатів на посаду судді, працівників апаратів судів та всіх, хто цікавиться культурою українського ділового мовлення.

Додаткова інформація

  • ISBN: 978-617-566-623-4
  • Палітурка: Тверда
  • Формат: 60х84 1/16
  • Артікул: 39886
  • Папір: Офсетний
Hosting Ukraine