Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. 5-те вид. Уподобане

Українська мова за професійним спрямуванням
підручник
5-те вид., виправ. і доповнен.
Шевчук С. В., Клименко І. В.

Ціна - 360 грн

Придбати

Переглянути зміст

Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. 5-те вид., виправ. і доповнен. К.: Алерта, 2019. 640 с.  

Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямування)», затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі.
Система вправ і завдань допоможе майбутнім фахівцям набути умінь і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні завдання, теми рефератів і наукових повідомлень, які сприятимуть закріпленню вивченого.
Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, тих, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні.

Додаткова інформація

  • ISBN: 978-617-566-551-0
  • Палітурка: Тверда
  • Формат: 60х84 1/16
  • Артікул: 39506
  • Папір: Офсетний
Hosting Ukraine