Третяк Т.О.  Добросусідство в земельному праві України

Добросусідство в земельному праві України
монографія

Т. О. Третяк

Ціна - 330 грн

Придбати

Переглянути зміст

Третяк Т.О.  Добросусідство в земельному праві України : монографія / Т. О. Третяк. К. : Алерта, 2019. 368 с.

 Монографію присвячено правовим проблемам добросусідства в Україні. У роботі досліджені критерії прийнятності впливу діяльності, що здійснюється на одній земельній ділянці, на іншу земельну ділянку (критерії добросусідства), співвідношення правил добросусідства із сер­вітутами, теоретичні проблеми захисту права власності та інших рече­вих прав, порушених у результаті недотримання правил добросусідства, значення окремих дозвільних процедур (процедури оцінки впливу на довкілля та процедури видачі дозволу на викиди забруднювальних ре­човин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами) як процедури у ході яких встановлюються правила добросусідства. У монографії також досліджено досвід інших країн у регулюванні питань добросусідства.
Робота адресована теоретикам земельного та цивільного права, сту­дентам, аспірантам.

Додаткова інформація

  • ISBN: 978-617-566-548-0
  • Палітурка: Тверда
  • Формат: 60х84 1/16
  • Артікул: 39488
  • Папір: Офсетний
Hosting Ukraine