Цивільне процесуальне право України

Цивільне процесуальне право України
Підручник
За заг. ред. д.ю.н. професора М.М. Ясинка

Ціна - 260 грн

Придбати

Цивільне процесуальне право України : Підручник / М.М.Ясинок, М.П.Курило, О.В.Кіріяк, Ю.В.Білоусов,О.О.Кармаза, С.І.Запара та ін.; За заг. ред. д.ю.н. професора М.М. Ясинка. – К.: Алерта, 2016. – 576 с.
В підручнику сформульовані проблемні питання теоретичного та практичного характеру, які мають місце в теорії та судовій практиці цивільного процесуального права. Матеріали підручника спрямовані на наукову підготовку магістрів та аспірантів, яких цікавлять цивільне процесуальне право як наука.
В підручнику поглиблено розкрито проблемні питання доступу до правосуддя, проведено порівняльний аналіз стадій цивільного процесуального права з іншими галузями права цивілістичного спрямування, розкрито проблемні питання інституту представництва, процесуальних строків та шляхи їх подальшого розвитку.
В роботі звернуто увагу на теорію доказового, прецедентного права та практику сприйняття судових експертиз. Розкрито особливості позовного, наказного та окремого проваджень, судових дебатів, стадії виконання судових рішень. Звернуто увагу на проблемні питання щодо застосування внутрішньої судової практики та практики Європейського Суду з прав людини, відновлення втраченого судового провадження та визнання і виконання рішень іноземних судів.
Підручник буде корисним не лише для студентів чи аспірантів, а і викладачів юридичних факультетів та широкого наукового загалу.

Додаткова інформація

  • ISBN: 978-617-566-380-6
  • Палітурка: Тверда
  • Формат: 60х84 1/16
  • Артікул: CPU_16
  • Папір: Офсетний
Hosting Ukraine