Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів

Теорія кваліфікації злочинів
Підручник.

Кузнецов В. В., Савченко А. В.

Ціна – 90,00 грн

Придбати 

Теорія кваліфікації злочинів : Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Шакуна. – 5-те вид., перероб. – К. : Алерта, 2013. – 320 с.

Висвітлено поняття, система і значення теорії кваліфікації злочинів, роз­глянуто законодавчі, теоретичні та практичні проблеми, пов’язані із засто­суванням закону про кримінальну відповідальність.
Опрацьовано останні зміни та доповнення до кримінального законодав­ства, наведено положення постанов Пленуму Верховного Суду України, матеріали судової та слідчої практики, що допоможе студентам кваліфіко­вано обґрунтувати відповідь. Структура підручника сприятиме ефективній підготовці до заліків (іспитів) з теорії кваліфікації злочинів.
Буде корисний студентам, слухачам і курсантам вищих навчальних закладів юридичного профілю, науково-педагогічному складу, а також працівникам суду, правоохоронних органів, адвокатури, всім, хто цікавиться питаннями кваліфікації злочинів.

Додаткова інформація

  • ISBN: 978-617-566-126-0
  • Палітурка: Тверда
  • Формат: 60х84 1/16
  • Артікул: 34473
  • Папір: Офсетний
Hosting Ukraine