Утенкова К. О. Аудит Уподобане

Аудит: Навч. посібник
Утенкова К. О.

Ціна - 50,00 грн

 Придбати

Утенкова К. О. Аудит: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2011. – 408 с.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

У навчальному посібнику відповідно до навчальної програми висвітлені теоретичні та організаційні основи аудиту, методика аудиту активів і пасивів, доходів і витрат, фінансової звітності. Матеріал викладений з урахуванням національної нормативної бази та Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних.

Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, що вивчають дисципліну «Аудит», а також аудиторів-практиків.

Додаткова інформація

  • ISBN: 978-617-566-037-9
  • Палітурка: Тверда
  • Формат: 60х84 1/16
  • Артікул: 30171
  • Папір: Офсетний
Hosting Ukraine