Фінансовий облік 2 Уподобане

Фінансовий облік 2
навчальний посібник

за заг. ред. Н.М. Ткаченко.

Ціна - 90,00 грн

Придбати

 Фінансовий облік 2 : навч. посіб. / [Н.М. Ткаченко, О.В. Борович, І.Л. Цюцяк, А.Л. Цюцяк]; за заг. ред. Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2014. – 456 с.

Навчальний посібник підготовлений у відповідності до освітньо-професійноїпрограми підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Відповідно до норм Закону України«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національних стандартів бухгалтерського обліку, Податкового кодексу України висвітлено питання теоріїі практики ведення обліку власного капіталу, короткострокових та довгостроковихзобов’язань, доходів майбутніх періодів, витрат, доходів й результатів діяльностісуб’єктів господарювання, основною метою діяльності яких є одержання прибутку,а також розкрито порядок відображення інформації про такі об’єкти обліку в облікових регістрах та фінансовій звітності (з урахуванням законодавчих змін).

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей тавикладачів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, практикуючих бухгалтерів, аудиторів, менеджерів різних ланок управління, слухачів відділень післядипломної освіти й програм підвищення кваліфікації тощо.

Додаткова інформація

  • ISBN: 978-617-566-236-6
  • Палітурка: Тверда
  • Формат: 70х100 1/16
  • Артікул: 35679
  • Папір: Офсетний
Hosting Ukraine