Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами Уподобане

Практикум з фінансового та управлінського обліку
за національними стандартами

За ред. проф. М. Ф. Огійчука

Ціна - 120 грн

Придбати

Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами: навч. посібник / М. Ф. Огійчук, Л. Г. Панченко, Л. О. Сколотій, Т. П. Шев’якова / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – 2-ге вид., перероб. і доп. –К.: Алерта, 2013. – 608 с.

Висвітлено організацію фінансового і управлінського обліку згідно із Законом «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Податковим кодексом України, національними стандартами бухгалтерського обліку та Планом рахунків. Викладений матеріал є моделлю  наскрізної задачі і дає можливість засвоїти на базі нових методичних концепцій: облік активів (грошових коштів, фінансових інвестицій, розрахунків з дебіторами, запасів, поточних біологічних активів, необоротних активів, капітальних інвестицій), вивчення яких передбачено навчальним курсом «Фінансовий облік-І»; облік джерел формування активів (власного капіталу, розрахунків за виплатами працівникам, розрахунків за податками й платежами, розрахунків з постачальникаии та підрядниками, розрахунків за іншими зобов’язаннями, доходів і результатів діяльності, складання фінансової звітності), вивчення яких передбачено навчальним курсом «Фінансовий облік-ІІ»; облік витрат та обчислення собівартості продукції робіт і послуг як складових навчального курсу «Управілінський облік».

Для студентів економічних спеціальностей в навчальних закладах всіх рівнів акредитації та слухачів післядипломної освіти.

Може бути використаний фахівцями з бухгалтерського обліку, аспірантами та викладачами вищих навчальних закладів.

Додаткова інформація

  • ISBN: 978-617-566-150-5
  • Палітурка: Тверда
  • Формат: 70х100 1/16
  • Артікул: 32348
  • Папір: Офсетний
Hosting Ukraine